Matchmarkt

Een boekhouder heeft voor 5 uur zijn kennis beschikbaar gesteld voor SportConnect. Vereniging X wil graag zijn jaarverslag laten controleren op juistheid en volledigheid. SportConnect verwacht dat de boekhouder hier maximaal twee uur mee bezig is en legt de vraag neer of de boekhouder op korte termijn twee uur van zijn beschikbare vijf uur wil investeren in het controleren van het jaarverslag.SportConnect

SportConnect is een platform gericht op het verenigen van ondernemers en Capelse sportverenigingen. In plaats van een financiële bijdrage stellen ondernemers kennis, diensten en/of kortingen beschikbaar welke door SportConnect wordt ingezet ten gunste van de Capelse verenigingssport.

Partners

Gerealiseerde Matches

  • Fit, Fun & Healthy
  • Themabijeenkomst Creatief Coachen

Founding partners